Ang wika sa makabagong panahon

Ang sariling wika ay sumasalamin sa kulturang ating kinagisnan. Sa pamamagitan ng wika nakikilala ang kultura ng isang bansa. Dahilan sa ito ang nagbibigay ng titulokatawagan o paglalarawan sa kulturang mayroon tayo.

Ang wika sa makabagong panahon

Scholarly Articles - Isagani R. Cruz

Kapatid na Marwil N. Mula pa sa panahon ng mga Kastila ay inuusal na ng mga Tagalog ang mga nasambit na panalangin sa Ina ng Diyos. Sa kasalukuyan, marami ang mga tumututol sa mga nakagawiang panalangin.

Ayon sa iba, hindi wasto ang pagkasalin sa Tagalog ng mga panalanging ito. Ang iba ay namimilosopo lamang at nagdudunung-dunungan. Wala rin silang malalim na alam sa kasaysayan ng wikang Tagalog. Hindi rin nila gamay ang sinauna o makalumang wikang Tagalog classical Tagalog. Kaya nga, sa mga ganitong mapagpaimbabaw, mapagbalatkayo at mapagmapuring Pariseo ng makabagong panahon natupad ang sulat ng mga Apostol na sina Pedro at Santiago.

Maliban sa salat sila sa kaalaman sa pinagmulan, pinag-ugatan at paglago ng wikang Tagalog, sila rin ay talaga namang walang pagpaparangal sa Ina ng Diyos.

Iyon po ang lundoy ng usapin. Maari po nating itanong sa kanila: Malinaw na ang pagtuligsa nila ay hindi naman talaga nakatuon sa mga salita ng panalangin kundi doon mismo sa pananalangin at pagpaparangal sa Inang Birhen. Para ano pa kung papalitan natin ang mga salita ng panalangin para lamang mapagbigyan sila yaong hindi rin naman pala sila sasama sa atin sa taimtim na pagdarasal at marubdob na pagpaparangal sa Ina ng Panginoong Hesus?

Marahil nga, kung papalitan natin ngayon ang mga salita ng mga panalanging Aba, Ginoong Maria at Aba po, Santa Mariang Hari ay lalabas na nagtagumpay yaong mga lapastangan, tampalasan at nangagduduwahagi sa ating Mahal na Ina.

Nakalulungkot isipin na dahil sa walang-humpay na pagtuligsa sa ating mga Katoliko ay minarapat ng ilan sa Simbahan na pagbigyan ang kagustuhan ng mga hindi kaanib ng Simbahang Katoliko.

Ito diumano ay ayon sa diwa ng isinusulong na ekumenismo.

October – T O L E N T I N E S

Ngunit, lumalabas na hindi pala madaling isakatuparan ito. Puna ng The Knight of the Immaculata sa nasabing mungkahi: Una sa lahat, walang sinumang Pilipino ang mag-iisip na si Maria ay lalaki at hindi babae nang dahil lamang sa titik ng mga panalanging nabanggit.

Isang kabalintunaang isipin na maliligaw ang mga Pilipino, lalo na ang mga Tagalog, kung literal nilang uunawain ang mga salita sa panalangin.

Ito po ay walang batayan sa totoong buhay. Marahil na ang mga kapos lamang sa pag-iisisip o pang-unawa ang makapagsasabing nagkakamali sila sa pag-akalang si Maria ay lalaki at hindi babae dahil lamang sa mga panalanging nakagisnan at nakalakhan na nilang usalin. Ito ang kaunaunahang aklat na nailathala sa Pilipinas.

Ito ang pagkakasulat sa aklat na yaon: Bucod cang pinagpala sa babying lahat. Pinagpala naman ang y yong anac na si Jesus. Santa Maria yna nang dios, ypanalangin mo cami macasalanan ngaion at cun mamatai cami.

Sila ay gumamit ng mga salitang Tagalog na ginagamit noong mga panahong iyon. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages.

Ang wika sa makabagong panahon

Kanilang ginamit ang mga salitang umiiral noong siglong iyon. Ayon sa mga dalubhasa sa wikang Tagalog, ang Ginoo ay may mas malalim na kahulugan.Sa paliwanag ng ilang mga guro, nagbabago ang wika at ang mga gamit ng salita sa paglipas ng panahon.

Account Options

Ito ang ontolohiya ng ebolusyon ng wika. Ang purismo o paggamit at pagsalin ng wikang banyaga sa wikang Filipino ay mas naging mahirap para sa marami, maging sa mga pantas.

Edukasyong Panlipunan Huwebes, Setyembre 10, I SALUTE YOU! MY HERO K+12 isang bagong Kurikulum sa makabagong panahon. Iba’t ibang estratehiya ang nagsulputan mapaganda lamang ang kalidad ng edukasyon. pagtatalumpati, o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita.

Madali para sa kanya ang matuto ng ibang wika.

rizal's life and works: The Pride of Filipino Nation Mga Uri ng Gawaing Pagsulat Dalawa ang pangkalahatang uri ng pagsusulat ang sulating pormal at ang sulating di-pormal. Ang sulating pormal ay galing o bunga ng leksyon na pinag-aralan at tinakay sa klase, forum, seminar.
Archive sa Blog Ang matandang alpabeto ng mga katutubo ay syllabic at binubuo ng tatlong patinig vowels at labing-apat na katinig consonants.
Payo sa pagsulat ng pamagat (Tagalog) Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan.
ARCHIVE SA BLOG Mula sa pinagsama-samang makabuluhang tunog, simbolo, at tuntunin ay nabubuo ang mga salitang nakapagpapahayag ng kahulugan o kaisipan.

Halimbawa ng mga taong. nakaraang panahon. At ang natitira ay ang ating panahon — ng panginoong maylupa at mga kassama at ang mismong pagpapaunawa sa makabagong kilusang propaganda at kultural? Napipilipit man ang mga dila sa umpisa, ginamit ng mga aktibista ang wika o lenggwaheng ginagamit, sinasalita at.

Si Ophir ay apo ni Noah kay Shem ay nagkaroon ng dalawang anak si Peleg at si Yoktam sa panahon ng nagkaiba-iba ang wika ng mga tao.

Tanging si Heber lamang ang nakapag-ingat ng salita ng kanyang ninunong si Noah na wika rin ni Adan na tinawag na ‘HBR’ (Hebreo) hango sa pangalan ni Heber.

Was Rizal Gay? There is something malicious about this question. Sometime during the Centennial of Rizal’s martyrdom, Si Rizal sa Makabagong Panahon; Ang Katutubong Wika at Kultura ni . Sa panahon ngayon, nakakaligtaan na ang gramatikang filipino bagkus mas nagtutuon ng pansin sa gramatika ng mga banyagang wika.

Gayundin, sa kasalukuyang henerasyon ay mayroong nagsusulputang mga makabagong salita.

Essay Sa Wikang Filipino